Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MOBITEX
24.-28.4. 2012

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Jak si vybrat kvalitní český nábytek?

 

V České republice je v dnešní době celá řada míst, kde je možné si zakoupit nábytek. Tipy jak si vybrat nábytek nejenom krásný, ale i kvalitní to nám poradí Ing. Martin Čudka, prezident Asociace českých nábytkářů, která je správcem značky Česká kvalita nábytku, s čímž přímo souvisí i role můžeme říci hlídače kvality na trhu. Poradenské centra, kde nezávislí odborníci poradí s výběrem kvalitního českého nábytku, budou součástí Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX, který se koná od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti. Poradenská centra tak vhodným způsobem doplňují nabídku vystavovatelů a doprovodné projekty veletrhu.

Je na všech těchto místech ke koupení kvalitní nábytek?
Měl by být. Ale než blíže vysvětlím použití podmiňovacího způsobu, je potřeba si říci, co vlastně je potřeba si představit pod pojmem kvalitní. Pojem kvalitní jako takový česká legislativa nijak nedefinuje. Toto je důležitý fakt, který by si měl každý spotřebitel uvědomit. Je problematické se dovolávat účinně reklamace z důvodu nekvality jako takové. Spíše hovořme o bezpečnosti výrobku a o vlastnostech obvyklých.

Pojem kvalitní je ale velmi často používán. Můžeme si tento pojem nějak definovat?
Kvalitní nábytek je takový, který je vyroben a na trh uváděn v souladu s požadavky na bezpečnost. Je to také takový nábytek, který je schopen bez jakéhokoli rizika pro uživatele plnit funkce které od něj očekáváme. Například lůžko pro příležitostné spaní je kvalitní pro příležitostné spaní, ale už ne pro pravidelné používání pro spaní. Nesmíme opomenout ani kvalitu konstrukčního návrhu, řemeslného zpracování, nebo kvalitu prodejního místa a fundovanost prodavačů.

Jaké parametry musí prodejce splnit, abychom jej mohli považovat za kvalitního?
Obchodník je kvalitní, pokud pravdivě uvede veškeré informace o výrobku, nebude používat klamavou reklamu a dodrží-li ustanovení zákona č. 22 z roku 1997, tedy že na trh je možné uvádět pouze výrobky bezpečné. Má-li jím prodávaný nábytek vlastnosti obvyklé, tedy minimálně takové, které jsou uvedeny v ČSN, například ČSN 91 0100- Nábytek, bezpečnostní požadavky a další ČSN z řady 91. Dodrží-li toto vše, pak je na jeho prodejním místě ke koupi kvalitní nábytek.

Jakou tedy dáte radu spotřebitelům, jak i bez odborných znalostí koupit kvalitní nábytek?
Podobnou, jako třeba u koupě auta. Málo kdo rozumí všem technickým aspektům osobního automobilu. Ale je možné upozornit na klíčové prvky, kterými je možné se řídit.
V první řadě je potřeba namísto nakoupení nábytku spíše uvažovat o investici do nábytku. Investovat do atmosféry svého interiéru, ale také do svého zdraví. Nákup začíná uvědoměním si potřeby a výběrem toho konkrétního nábytku, který se mi líbí.

Co bychom tedy měli chtít za konkrétní informace po prodejci nábytku?
Základem je chtít po prodavači informaci o tom, kdo je výrobcem. Tento údaj nejen že je povinný, ale mnohé napoví o tom, jak snadné či obtížné bude případné následné dokoupení dalšího kusu nábytku stejného výrobce. Absence této informace je prvním červeným světýlkem. Je-li ale výrobcem česká firma, která je členem Asociace českých nábytkářů pak se směle může rozsvítit světýlko zelené. Všichni členové Asociace se přihlásili k Morálnímu kodexu, který mimo jiné deklaruje, že člen Asociace prodává výrobky jejichž kvalita je v souladu s evropskými a českými normami, stejně jako používané materiály.
U čalouněného nábytku je důležitá informace o složení textilie potahového materiálu. Zvláště s ohledem na možné alergie.

Jak se díváte například na používání moderních přívlastků „zdravotní, ortopedický, ekologický“  v reklamních materiálech?
Všechny tyto přívlastky smí výrobce či prodejce používat pouze v případě, že má výrobek na tyto parametry testovaný na akreditovaném pracovišti. Doporučení devíti z deseti lékařů nestačí. Další parametr, který je možné laicky ověřit, je konstrukční pevnost a stabilita. Prostě nábytek zkuste rozviklat nebo převrhnout. Samozřejmě za použití síly, která odpovídá očekávaným zatížením doma. Třeba taková nestabilní postel může pak při běžném užívání nežádoucně vnést chmury do pohody rodinného života. Toto jsou asi ta hlavní a základní doporučení.

Je nějaký návod, jak si vybrat kvalitní český nábytek?
Nejlepší způsob je začít na stránkách Asociace českých nábytkářů, kde v sekci Jak vybírat nábytek najde veškerá detailní doporučení podle jednotlivých typů nábytku. Spolu se seznamem českých výrobců na ten či onen konkrétní typ nábytku. Součástí jsou samozřejmě i citace norem a zákonů, tak že je možné se do studia této problematiky pouštět hlouběji. 

Existuje v České republice nějaký garant kvality nábytku?
Tímto, řekněme hlídačem je právě Asociace českých nábytkářů, která je správcem značky Česká kvalita nábytku. Na našich stránkách máme sekci „Koupili jste nekvalitní nábytek? Napište nám o tom.“ Rádi přijímáme podměty a informace. Informace na našich stránkách Asociace českých nábytkářů jsou nezávislé a objektivní. Ostatně namátkovou kontrolou na webu a konfrontací některých našich doporučení například s databází nebezpečných výrobků RAPEX nebo v databázi dTestu je možné se o tom přesvědčit.

Je možné někde získat všechny tyto potřebné informace tak říkajíc na živo?
Další možností, je přijít v termínu od 24. do 28. dubna na brněnské výstaviště, kde se koná tradiční Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX, na kterém své produkty prezentují tradiční čeští výrobci. Nabídku vystavovatelů doplňují nezávislá poradenská centra, ve kterých jsou pro všechny návštěvníky po celou dobu konání veletrhu MOBITEX k dispozici nezávislí odborníci, kteří s výběrem poradí. Máte tak jedinečnou možnost získat nejenom nezávislé aktuální informace, ale také si vybraný nábytek vyzkoušet „na živo“.

MOBITEX 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště