Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

IDET
31.5. - 2.6. 2017

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Doprovodný program

 


31.5.
1.6. 2.6.
II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY“
Místo konání: Pavilon E – sál E4
Organizátor: FT Technologies a.s.
8.00 – 13.00

VOJENSKÁ TECHNOLOGIE – ICMT 2017
Místo konání: Kongresové centrum Brno -sály A, C, D, E
Organizátor: Univerzita obrany Brno
8.30-20.00 8.30-18.00
8.30-14.00
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SIMULACE A KOMUNIKACE – DLSC 2017
Místo konání: Kongresové centrum Brno - sál B
Organizátor: Univerzita obrany Brno

8.00-17.15 8.30-12.30
BEZPEČNOST A OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Místo konání: Administrativní budova BVV -sály č. 102, 103
Organizátor: Univerzita obrany Brno

9.00-19.00 9.00-14.00
LOGISTIKA V OZBROJENÝCH SILÁCH – EFEKTIVNĚJŠÍ PROVOZ VOJENSKÝCH ZÁKLADEN V PRŮBĚHU BUDOUCÍCH OPERACÍ
Místo konání: Pavilon P - sál P1
Organizátor: Sekce podpory Ministerstva obrany, Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky, Univerzita obrany Brno, MO MLCC, Fakulta vojenského leadershipu

od 9.00

ČESKO-RAKOUSKÉ FÓRUM ZBROJNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU
Místo konání: Pavilon P - sál P4
Organizátor: Velvyslanectví ČR v Rakousku

9.00-17.00

 

 

II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY“

31. 5. 2017, 8.00 – 13.00 hod (následně prohlídka bezpečnostních veletrhů)
Místo konání: Pavilon E – sál E4
Organizátor: FT Technologies a.s., www.fttech.org, e-mail: konference@fttech.org
Manažer konference: Ing. Pavel Boháč, PR manažer FT Technologies a.s., e-mail: bohacp@fttech.org
www.fttech.org/konference
 
O konferenci:
Konference je určena pro velitele a ředitele obecních a městských policií, starosty a zástupce místních samospráv, partnerské organizace a zástupce integrovaného záchranného systému. V průběhu konference budou debatovány aktuální legislativní změny, kybernetická bezpečnost, možnosti mezinárodní spolupráce a účastníci budou seznámeni s novinkami a trendy moderních technologií v oblasti výzbroje a výstroje obecních a městských policií. Počet míst v auditoriu konference je omezen – organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku na konferenci.


VOJENSKÁ TECHNOLOGIE – ICMT 2017
(CATE 2017)

31. 5 2017, 8.30 - 20.00 hod
1. 6. 2017, 8.30 – 18.00 hod
2. 6. 2017, 8.30 – 14.00 hod

Místo konání: Kongresové centrum Brno - sály A, C, D, E
Organizator: Univerzita obrany Brno, pokud možno využijte e-mail: Icmt@unob.cz
Jinak je též možné použít přímý kontakt: Otakar Petříček - otakar.petricek@unob.cz, Alexandr Štefek - alexandr.stefek@unob.cz, Jan Kohout - jan.kohout@unob.cz
http://www.conference.unob.cz/index.php/icmt/icmt2017

Témata:

 • Zbraňové systémy
 • Speciální a bojová vozidla
 • Vojenská technika, geomatická a meteorologická podpora
 • Komunikační a informační systémy
 • Letecké a letadlové technologie
 • Avionika a výzbroj, radarové systémy
 • Vojenská kybernetika a robotické systémy


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SIMULACE A KOMUNIKACE – DLSC 2017

(CATE 2017)

1. 6. 2017, 8.00–17.15 hod
2. 6. 2017, 8.30–12.30 hod

Místo konání: Kongresové centrum Brno - sál B
Organizátor:
Univerzita obrany Brno, Centrum simulačních a trenažérových technologií, Veletrhy Brno, a.s.

Sekce konference:

 • Dálkové studium a e-Learning;
 • Modelování a simulace;
 • Komunikace.

BEZPEČNOST A OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

(CATE 2017)

1. 6. 2017, 9.00 – 19.00 hod
2. 6. 2017, 9.00 – 14.00 hod
9. ročník mezinárodní vědecké konference
Místo konání:
Administrativní budova BVV - sály č. 102, 103
Organizátor: Univerzita obrany Brno
Manažer konference: Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., tel.: +420 737 215 217, fax: +420 973 442 337, e-mail: jdockal.spi@gmail.com
http://spi.unob.cz/


Logistika v ozbrojených silách – efektivnější provoz vojenských základen v průběhu budoucích operací
(CATE 2017)

1. 6. 2017, 8.00 – 08.45 hod registrace účastníků, 9.00 zahájení konference
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizátor:
Sekce podpory Ministerstva obrany, Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky, Univerzita obrany Brno - Fakulta vojenského leadershipu, Kounicova 65,662 10 Brno, Petr Němec, e-mail: petr.nemec@unob.cz, tel.: +420 973 443 980, Petra BUTOROVÁ, e-mail: petra.butorova@unob.cz, tel.: +420 973 443 054, Miroslav CEMPÍREK, e-mail: miroslav.cempirek@unob.cz, tel.: +420 973 443 858

Cíl konference
Odborná diskuse k aktuálním otázkám logistiky ozbrojených sil v měnících se podmínkách bezpečnostního prostředí a prezentace aktuálních výsledků vědy a výzkumu z oblasti vojenské logistiky.

Tematické okruhy

 • Mnohonárodní a národní logistická podpora v operacích pod vedením NATO, EU a OSN.
 • Systém plánování a řízení logistické podpory.
 • Proviantní zabezpečení a zásobování vodou.
 • Hospodaření s majetkem, životní cyklus materiálu.
 • Životní cyklus krátkodobého a dlouhodobého ukládání techniky.
 • Rizikové faktory působící na systém logistické podpory.
 • Spolupráce vojenské logistiky s civilním sektorem.
 • Projekt NATO „SMART Energy“.
 • Možnosti pro zavádění nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques BAT) v ozbrojených silách.
 • Efektivnost provozu vojenských základen.
 • Environmentální aspekty provozu vojenských základen.

ČESKO-RAKOUSKÉ FÓRUM ZBROJNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU

1. 6. 2017, 9.00 – 17.00 hod
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizátor: Velvyslanectví ČR v Rakousku, Vídeň

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 


Fotogalerie

Video

Facebook

Současně také

PYROS
31. 5.–3. 6. 2017


ISET
31. 5.–3. 6. 2017

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště