Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

CATE o bezpečnosti informačních systémů

Součástí konferencí v rámci mezinárodní konference CATE 2011, která se koná při veletrhu IDET, je sympozium Security and Protection of Information. Na přípravě již 6. ročníku se mimo jiné podílel mezinárodní programový výbor složený z významných vědeckých kapacit v oblasti ICT bezpečnosti a bezpečnostní ředitelé silových ministerstev České republiky.

Jednou ze společností, která se orientuje na vývoj a implementaci informačních systémů (IS), je AURA, s.r.o. Tyto produkty jsou šité na míru zákazníka a optimalizovány pro efektivní podporu procesů, přičemž se přizpůsobují organizační struktuře zákazníka (podniku). AURA pro vývoj a implementaci využívá moderních, ale osvědčených postupů a technologií. Součástí jejich dodávek jsou i další služby a produkty. Zákazníkům tak poskytuje komplexní péči po celou dobu životního cyklu IS. Tyto produkty jsou především určeny pro zákazníky ze státních orgánů a institucí i pro podnikatelskou sféru. AURA zajišťuje mimo jiné vojenskou i civilní logistiku, plánování a řízení zdrojů a správu majetku. Dále katalogizaci materiálu podle pravidel Kodifikačního systému NATO, správu dokumentů a obsahu specializovanou na obranou standardizaci, podporu činností exekutorských úřadů a konfiguraci řízení projektů. Od roku 2000 má společnost platný certifikát osvědčující zavedení systému jakosti dle standardu ISO 9001:2001. Pro realizaci náročných projektů ve vojenské oblasti zavedla systém řízení jakosti dle standardu NATO AQAP 2110.

AURA dlouhodobě spolupracuje s odborníky z VUT v Brně, Masarykovy univerzity a Univerzity obrany. K jejím zákazníkům patří Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, kteří využívají její informační systém logistiky. K uživatelům jejich produktů patří i úřady ze Slovenska, Finska, Norska apod. Zajímavý vývoj datových sítí přináší nástup virtualizace serverů a desktopů do produkčních prostředí datových center. Virtualizační infrastruktura zpravidla nabízí vlastní softwarové řešení realizace aktivních prvků – přepínačů. Virtualizace serverů a desktopů spolu s jejich mobilitou také podporuje požadavky na současné využívání více datových center, které se dosud používaly.

Na konferenci se prezentovala mimo jiné společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o., která patří k předním evropským dodavatelům IT projektů a služeb. Na českém trhu nabízí komplexní služby pro implementaci a provoz systému řízení informační bezpečnosti (ISMS). Tyto služby zahrnují  Business Impact analýzu, analýzu rizik, přípravu plánu obnovy po havárii a plánu zachování kontinuity činnosti. Společnost také poskytuje konzultace v oblasti ochrany dat, řízení rizik , řízení přístupu i zajištění bezpečného smazání citlivých dat. Navrhuje opatření v oblasti síťové, komunikační, fyzické i personální bezpečnosti, a to v souladu s doporučeními mezinárodními standardy a normami. Dále řeší projekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání dat a archivace. Na českém trhu působí Fujitsu od roku 1999, kdy vytvořila společný podnik se společností Siemens AG. Produkty Fujitsu Technology Solution se uplatňují na všech klíčových trzích Evropy, Středního východu, Afriky a Indie.

Na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví, se specializuje společnost GORDIC spol. s r.o. Realizuje dodávky komplexního řešení IS, v jejichž rámci zajišťuje zpracování studií, analýz a projektů, řízení projektů, komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu, systémovou integraci aplikací, vývoj programů na zakázku a implementaci informačních systémů i školení uživatelů. Za více než 17 let existence na českém trhu si společnost vybudovala široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné správy.

IDET 2011

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště