Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GO
12.-15.1. 2012

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR
12.-15.1. 2012

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Vydavatelství C.O.T. media a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO a Regiontour vyhlašují 5. ročník soutěže

Velká cena cestovního ruchu 2011/2012

Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena pro subjekty působící v cestovním ruchu:

 • krajské úřady
 • města a obce
 • organizace destinačního managementu
 • sdružení turistických regionů
 • cestovní kanceláře
 • hotely
 • golfové resorty
 • a další komerční i nekomerční subjekty z oblasti cestovního ruchu

Proč se přihlásit?
Smyslem soutěže je zviditelnit výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu a upozornit na atraktivní novinky či možnosti, které nabízejí. Tím soutěž přispívá ke zkvalitňování služeb v cestovním ruchu České republiky. Oceněným produktům se dostává zajímavé medializace vůči odborné i laické veřejnosti, vítězové se navíc mohou těšit i na plochu pro prezentaci na dalším ročníku veletrhu GO a Regiontour. Benefitem pro účastníky je ale také už samotná zpětná vazba od hodnotitelů. Velká cena cestovního ruchu je prestižním oceněním, mimo jiné i díky vysokému kreditu pořadatelů.  

Porota složená z odborníků na cestovní ruch.
V porotě soutěže usedají zástupci institucí činných v cestovním ruchu, členové akademické obce, zástupci profesních asociací, odborníci na reklamu a marketing či specialisté na problematiku rozvoje cestovního ruchu v regionech a zástupci partnerských asociací.
Hodnocení cestovních kanceláří se zúčastní také široká veřejnost formou hlasování na portálu Sdovolená.cz

Soutěžní kategorie

 • Nejlepší turistický produkt
 • Nejlepší jednotná kampaň
 • Nejlepší turistický portál
 • Nejlepší cestovní kancelář

Speciální soutěžní kategorie pro rok 2011/2012

 • Nejlepší golfový balíček

Specifikace soutěžních kategorií a podmínky pro přihlášení

Pravidla:
1. Přihlašovatelem může být jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který má autorský vztah (práva) k projektu.
2. Každý projekt může být přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie.
3. Jeden projekt není možné přihlásit několika přihlašovateli, resp. každý projekt může být přihlášen pouze jedním přihlašovatelem.
4. Jeden přihlašovatel může přihlásit více projektů a do různých soutěžních kategorií.

NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT
V kategorii Nejlepší turistický produkt se především hodnotí: nápaditost produktu, využití infrastruktury cestovního ruchu, propojení několika služeb či provozovatelů, oslovení cílové skupiny, obchodovatelnost produktu. V přihlášce je nutné co nejvýstižněji produkt popsat. Vyplněnou přihlášku lze odeslat elektronicky s přílohami nebo poštou spolu se vzorovými materiály produktu.

NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ
V kategorii Nejlepší jednotná kampaň se hodnotí soubor alespoň tří materiálů spojených s jednou kampaní (např. katalog, mapa, DVD, plakát, venkovní reklama, všeobecné informace, apod.). Vyplněnou přihlášku je nutné doručit poštou spolu se vzorovými materiály kampaně nebo jejich dokumentací (např. dokumentace proběhnuté venkovní kampaně).

NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PORTÁL
V kategorii Nejlepší turistický portál se především hodnotí: množství, kvalita a užitečnost informací, počet jazykových mutací a kvalita jejich zpracování, grafika webu, snadnost navigace a ovládání (uživatelská přívětivost a použitelnost), inovativní služby, uživatelská a komunitní otevřenost (diskuze, sociální sítě apod.), přístupnost webu (pro zrakově či jinak postižené uživatele) a vnitřní provázanost informací v rámci webu.

NEJLEPŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ
V kategorii Nejlepší cestovní kancelář se především hodnotí: přístup k zákazníkovi, katalog (vizuál, přehlednost, množství informací), nabídka služeb, zkušenosti zákazníků, webové stránky (celkové grafické zpracování, přehlednost a intuitivnost v nabídkách, dosažitelnost informací).
Do této kategorie se nepřihlašuje, jsou do ní zařazeny všechny cestovní kanceláře podnikající ve výjezdovém cestovním ruchu v České republice.

NEJLEPŠÍ GOLFOVÝ BALÍČEK
V kategorii Nejlepší golfový balíček se především hodnotí: atraktivnost nabídky pro golfisty, kumulace služeb (ubytování, počet a cena green fee, nabídky pro nehrající doprovod apod.), obchodovatelnost produktu. Vyplněnou přihlášku lze odeslat elektronicky s přílohami nebo poštou spolu se vzorovými materiály, které prezentují produkt.

Termíny

Příjem přihlášek do všech kategorií probíhá do 15. listopadu 2011
Hlasování v kategorii nejlepší cestovní kancelář probíhá do 30. listopadu 2011
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 12. ledna 2012 na veletrhu GO & REGIONTOUR v rámci doprovodného programu v pavilónu veletrhu Regiontour

PŘIHLÁŠKA

Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře (níže na této stránce) a připojením příloh.
Další možností je stáhnutí přihlášky, kterou odešlete jedním z uvedených způsobů.

Přihlášku si stáhněte:
ve formátu PDF (pro vyplnění ručně a odeslání poštou)

nebo ve formátu DOC (pro vyplnění a odeslání elektronicky).

Vyplněné přihlášky spolu se vzorovými materiály k přihlašovaným projektům, zasílejte:
a) poštou: C.O.T. media s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1 (zásilku označte heslem „VCCR“) 
b) e-mailem: vccr(zavináč)cot.cz

ON-LINE PŘIHLÁŠKA
On-line přihlášku do soutěže můžete vyplnit a spolu s přílohami odeslat ZDE.

KONTAKT
V případě dotazů k soutěži pište na vccr(zavináč)cot.cz

GO - REGIONTOUR 2012

Vybíráme z firem

 

Facebook


Mohlo by vás zajímat

VIDEO

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště