Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GO
12.-15.1. 2012

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR
12.-15.1. 2012

Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Církevní turistika zvýrazněným tématem veletrhu REGIONTOUR 2012

Poutě a návštěvy sakrálních památek jsou jednou z nejstarších forem cestování, která se rozvíjí už přes tisíc let. Rozmach turistického průmyslu v posledním století sice odsunul církevní turistiku trochu do pozadí, ale nadále jde o významný segment cestovního ruchu, k jehož rozvoji má Česká republika výborné předpoklady. Upozorní na ně 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 12. do 15. ledna 2012.

Velký potenciál církevní turistiky je doložen i statisticky. V roce 2008 navštívilo hlavní světové církevní památky zhruba 330 milionů turistů, kteří utratili 18 miliard dolarů. Mezi přední destinace církevního turismu patří Itálie, Francie, Izrael a v poslední době také Polsko. Více než třetina těchto cest se uskuteční prostřednictvím cestovních kanceláří a zpravidla jsou propojeny s dalšími turistickými aktivitami – poznáváním historie, architektury, přírodních krás aj. Poslední roky navíc ukázaly, že církevní turistika nepodléhá ekonomickým výkyvům tak jako jiné segmenty cestovního ruchu, protože tito turisté mají k realizaci svých cest silnější motivaci.

Česká republika je z pohledu evropské církevní turistiky dosud neobjevenou zemí, přestože její území odedávna patřilo k duchovně významným oblastem a je doslova poseté sakrálními památkami. První zdrojovou destinací, kde se to CzechTourism snaží napravit, je Itálie, odkud každoročně vyjíždějí miliony církevních turistů. Pokud dorazí i k nám, většinou skončí v Praze, ale díky cílenému oslovení italských farností se k nim postupně dostávají také informace o místech jako Svatá Hora, Velehrad, Kroměříž a mnoha dalších. Další zajímavou skupinou jsou poutníci z Latinské Ameriky, kteří tradičně projevují největší zájem o Pražské jezulátko. Nově jsou k nim směřovány například informace o Olomouci a jejích křesťanských památkách spojených s postavou sv. Jana Sarkandera. K významným zdrojovým zemím naší církevní turistiky dále patří Španělsko, Polsko nebo Rusko.

Velkou příležitostí k rozvoji tuzemské církevní turistiky bude výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které si připomeneme v roce 2013. Čeští biskupové dokonce pozvali na oslavu tohoto významného jubilea papeže Benedikta XVI. Moravské věrozvěsty prohlásil nedávno blahoslavený Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy a už tato skutečnost ukazuje na obrovský turistický potenciál cyrilometodějského výročí. Připomeňme si, že u příležitosti návštěvy papeže v roce 2009 přijelo do České republiky přes tři sta tisíc poutníků.

Některé kraje a jejich centrály cestovního ruchu nečekají na výročí a již začaly aktivně lákat turisty na znovuobjevené duchovní památky. Příkladem je jižní Morava, kde se letos podařilo obnovit tradiční Svatojakubskou cestu vedoucí poutníky až do španělského Santiaga de Compostela. Trasa mezi Brnem a Mikulovem byla osazena prvními umělecko-řemeslnými prvky z dílny ivančického sochaře Josefa Zahradníka, které poskytují možnost odpočinku a zároveň nesou typický znak Svatojakubské cesty – mušli hřebenatku. Cesta navazuje na již otevřenou poutní trasu v dolnorakouské oblasti Weinviertel a vyznačil ji Klub českých turistů.
V jižních Čechách pro církevní turisty připravují zase konkrétní tematické okruhy pro několikadenní pobyty, během kterých mohou cestovat od jedné památky ke druhé. Prohlídku některých sakrálních staveb, například svatyně v Lomečku na Strakonicku, křížové cesty v Římově u Českých Budějovic nebo Klokot na Táborsku, lze navíc spojit s cyklistickým výletem, golfem nebo jinými doprovodnými aktivitami.

Komplexní informace o nabídce českých a moravských regionů v oblasti církevní turistiky přinese veletrh REGIONTOUR 2012. Záměr zvýraznit zde téma církevní turistiky podpořil také pražský arcibiskup Dominik Duka, který brněnský veletrh navštívil již v letošním roce a jednal zde o otázkách propagace poutních míst a sakrálních památek i jejich zpřístupnění turistům.

Partneři Workshopu na téma Církevní turistika

GO - REGIONTOUR 2012

Vybíráme z firem

 

Facebook


Mohlo by vás zajímat

VIDEO

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště