Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

FRANCHISE MEETING POINT
2.-3.3. 2012

Největší přehlídka franchisových příležitostí v ČR

Doprovodný program

Veletrh Franchise Meeting Point je organizován společností Veletrhy Brno, a.s. pod záštitou České asociace franchisingu, Slovenské asociace franchisingu, Ministerstva obchodu ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Veletrh se uskuteční ve dnech 2. – 3. března 2012 v prostorách brněnského Výstaviště s mottem: FRANCHISING – Partnerství přinášející úspěch.

Hlavním cílem veletrhu je vybudovat novou tradici setkávání odborníků a zájemců o franchisové podnikání, a tak podporat franchisové systémy a franchisové podnikání na území ČR a SK. Tato problematika je v současné době zvláště aktuální s ohledem na celosvětové trendy charakterizované mimo jiné velkým boomem franchisového podnikání jako jednoho ze způsobů expanze a minimalizace podnikatelských rizik.

Nedílnou součástí celého projektu FRANCHISE MEETING POINT je bohatě obsazený doprovodný program, který bude doplňovat expozice jednotlivých vystavujících subjektů a který bude probíhat po celou dobu veletrhu přímo na výstavní ploše.

Doprovodný program tvoří tři programové bloky:

 1. Franchisové systémy se představují
  Každý z vystavovatelů bude mít prostor prezentovat vlastní systém či společnost, pozvat návštěvníky na svůj stánek a prezentaci v rámci , a to v rozsahu 2 x 20min.
  Seznam vystavovatelů – firem, které se budou prezentovat v části „Franchisové systémy se představují“ bude postupně zveřejňován na webových stránkách veletrhu FMP.

 2. Franchisová akademie
  Jedná se o soubor bezplatných prezentací a workshopů zaměřených na klíčové a aktuální otázky franchisového podnikání na území ČR a SK.Prezentace osloví jak zájemce o nákup franchisy, tak i franchisové systémy usilující o další expanzi a rozvoj vlastního franchisového systému.
  Koncept Franchisové akademie je detailněji popsán níže

 3. Rady pro Vaše podnikání
  Jestliže návštěvník, příp. firma nenajde odpovědi na své otázky/problémy v ostatních blocích veletrhu, může využít nový koncept kontaktních míst, na kterých nalezne odborníky z řad franchisových poradců, právních kanceláří, účetních a finančních specialistů, se kterými může své otázky řešit individuálně.
  Seznam specialistů, kteří budou k dispozici pro individuální konzultace, bude postupně zveřejňován na webových stránkách veletrhu.
  Poradci: Dr. Lošťák, Ing. Krajča a Ing. Tulpa

Koncept Franchisové akademie

Jednotlivé prezentace a workshopy v rámci Franchisové akademie budou označeny cílovou skupinou, pro které je daný seminář primárně určen. Jako cílové skupiny byly identifikovány následující subjekty, které:

 1. Zájemce o franchising
 2. Franchisant
 3. Franchisor

Prezentace a workshopy pokryjí následující tématické oblasti:

Franchising jako obchodní model

 • Co to je franchising a jak funguje v praxi?
 • Výhody franchisingu
 • Role franchisora
 • Role franchisanta

Chci se stát franchisantem

 • Master vs. Unit licence
 • Investice vs. Podnikání
 • Jak a kde hledat franchisové systémy?
 • Franchisové portály a franchisoví poradci, franchisoři, master franchisanti ....
 • Jak financovat franchisové podnikání?
 • Check-list zájemce o franchisu

Chci vyvinout vlastní franchisový systém

 • Etapy vývoje a finanční náklady
 • Co má obsahovat tzv. franchisový balík?
 • Operační manuál – Franchisové příručky
 • Franchisová smlouva – nejdůležitější dokument mezi franchisorem a franchisantem
 • Finanční model – Business Plan
 • Specifika expanze v ČR a v zahraničí – obvyklé strategie expanze franchisových systůmů
 • Jak financovat expanzi franchisového systému?
 • Tipy pro marketingové aktivity na trhu

Může se Vám hodit

Zajímavé a prospěšné informace pro franchisové podnikání

 • Daňové aspekty
 • Právní aspekty
 • Úkoly a role franchisových poradců

K výše uvedeným tématům se v současné době specifikují konkrétní přednášky a prezentující referenti. Detailní program tohoto bloku doprovodného programu bude průběžně aktualizován na webových stránkách veletrhu.

Pro novináře

Záštita akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hospodářská komora ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Odborní partneři
Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště