Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ENVIBRNO
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

Česká asociace odpadového hospodářství

 

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství je tu již 16 let. Dlouhodobě sdružuje významné společnosti působící na trhu odpadového hospodářství v České republice. V tuto chvíli pod ČAOH spadá více než 70 společností. Roční obrat, kterého tyto subjekty dosahují v odpadovém hospodářství je cca 16 miliard Kč. Členové asociace poskytují služby cca 73000 firem a společností a v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR. V odpadovém hospodářství naši členové zaměstnávají přibližně 6500 pracovníků ve více než 215 provozovnách. Členové asociace vlastní významný podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR.

Cílem a posláním ČAOH je podpora a zastupování společných zájmů členů, odborná pomoc úspěšnému podnikání členů a organizace aktivní odborné spolupráce mezi členy.

Mezi věcné a odborné cíle ČAOH patří zejména:
1) V rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti vykonávaly činnosti při nakládání s odpady pokud možno prostřednictvím moderních metod a vždy v souladu s platnou legislativou.
2) V rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti v rámci nakládání s odpady plnily veškeré zákonné podmínky související s ochranou životního prostředí a zdraví.
3) Prosazovat podmínky volného trhu v odpadovém hospodářství a hájit principy volného trhu.
4) Svým odborným působením prosazovat smysluplné strategie nakládání s odpady v ČR, takové, které mají reálný ekonomický předpoklad k dlouhodobému fungování v prostředí volného trhu.
5) Prosazovat takové přístupy (legislativní, koncepční, strategické, apod.), které povedou k zajištění co nejfunkčnějšího konkurenčního prostředí v oblasti podnikání a nakládání s odpady.

V září roku 2012 proběhla změna ve vedení ČAOH, novým ředitelem se stal Ing. Petr Havelka. Od té doby ČAOH aktivně vstoupila do odborné diskuze k otázkám odpadového hospodářství a k připravovaným změnám odpadové legislativy. ČAOH široce připomínkovala návrh nového Plánu odpadového hospodářství ČR, opakovaně prezentovala pohledy svých členů na možný vývoj legislativy v Parlamentu ČR, připravila odborný materiál k problematice možnosti energetického využití paliv z odpadů, tedy k jedné z cest chtěného zvýšení energetického využívání odpadů.

ČAOH také spustila na konci listopadu 2012 nové webové stránky www.caoh.cz, které se těší vysoké návštěvnosti. Ke konci roku se také aktivně účastnila několika důležitých odborných akcí a konferencí, kde prezentovala pohledy svých členů, tedy těch, kteří ve většinové míře zajišťují nakládání s odpady na území celé ČR.

V dubnu příštího roku se ČAOH zúčastní mimo jiné i významné a kvalitní odborné akce EnviBrno, jejímž je odborným partnerem. Zde bude možnost společně diskutovat aktuální problémy odpadového hospodářství v širokém poli účastníků z řad odborné veřejnosti.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - ENVIBRNO

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště