Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ENVIBRNO
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

PaedDr. Josef Novotný

hejtman Karlovarského kraje

Vážení návštěvníci veletrhu Urbis Invest,

Karlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

V horských územích, zejména v Krušných horách a částečně i v Slavkovském lese, jsou příznivé podmínky pro zimní sporty, pro jejichž provozování jsou k dispozici sjezdovky, běžecké trati a další zařízení. Pro sportovně založené hosty jsou k dispozici speciální zařízení pro golf a jezdecký sport. V posledních letech se rozvíjí i síť cyklistických stezek. Pro kulturně orientované návštěvníky je k dispozici široká síť kulturních zařízení a jsou pořádány různé mezinárodní kulturní akce - festivaly, soutěže, přehlídky. Kvalitní vybavení lázeňských míst umožňuje i rozšíření tzv. kongresové turistiky, zejména v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. V poslední době se rozvíjí i síť informačních center pro návštěvníky.

Kromě rozvoje tradičních odvětví se snažíme přilákat do regionu nové investory, podporujeme vznik průmyslových zón a snažíme se upravit nabídku studijních oborů na našich středních školách v souladu s potřebami našich nejvýznamnějších firem jako je například Sokolovská uhelná a.s. Witte Nejdek, či Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 

Jednou z našich významných aktivit ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomické situace Karlovarského kraje jsou tzv. Inovační vouchery.  Cílem tohoto nového dotačního titulu je podpořit spolupráci regionálních firem a vědeckovýzkumných institucí, jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy a pracoviště Akademie věd ČR za účelem lepšího poznání a posílení těchto vazeb.  Podnikatelé z regionu mohli od podávat v rámci veřejné soutěže návrhy svých projektů na využití výsledků vědy a výzkumu pro zlepšení své konkurenceschopnosti. Celkově se uchází o dotaci 11 žadatelů, jejichž požadavky jsou ve výši 1.655.000 korun. Nejvíce je firem z oboru výroby stavebních materiálů, ale také ze strojírenské, chemické a potravinářské výroby a z oblasti cestovního ruchu a služeb.  Z krajského rozpočtu je pro ně vyčleněna částka asi 1,7 milionu korun pro tento rok. Jednotlivé vouchery mohou dosáhnout hodnoty až 170 tisíc korun. 

Dalším projektem, který by mohl pomoci k dalšímu rozvoji regionu je výstavba Vědeckotechnického parku (VTP). Ta  předpokládá postupné vybudování tří shodných dvoupodlažních pavilónů a hlavního vstupního pavilónu s konferenčním sálem. Mezi objekty vzniknou jednopodlažní komunikační koridory, které zabezpečí propojení jednotlivých pavilónů. Součástí výstavby bude i vybudování technické infrastruktury – inženýrských sítí a komunikací nutných pro uvedení objektů do provozu.  Předpokládané náklady na projekt areálu VTP  činí 300 mil. Kč. Část z celkové ceny ve výši 75%, tj. 225 mil. Kč bude tvořit dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace, zbylá část ve výši 25 % tj. 75 mil. Kč bude hrazena z rozpočtu Karlovarského kraje. V návrhu projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje se počítá s plochou asi 1.800 m2 pro nové a začínající firmy nebo podnikatele (inovační inkubátor) a s plochou asi 3.400 m2 pro firmy, které se již inovacemi a výzkumem zabývají. Počet firem i lidí, kteří budou VTP využívat, bude záležet na velikosti těchto subjektů. Může to být více malých firem, ale také jeden nebo dva velké podniky z ČR nebo zahraničí. 

Vážení návštěvníci, dovolte mi, abych vás pozval do Karlovarského kraje nejen jako do kraje lázní, ale i do regionu, kde je možné realizovat své podnikatelské plány.

ENVIBRNO 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - ENVIBRNO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště