Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Dance Life Expo
nyní jako Life!

Dance Show & Trade Event

KLASICKÝ & MODERNÍ TANEC

 

BALET

Slovo pochází z italštiny (ballare – tančit) a jeho význam je zakořeněn ve francouzské kultuře (corps de ballet – soubor tanečníků). Baletem jsou označována syžetová taneční představení, interpretující libreto nerozlučně spjaté s hudbou zkomponovanou pro tento účel. Označení termínu balet se užívá od poloviny 16. stol. a prvním profesionálním baletem byl Ballet Comique de la Reine (1581). Baletní díla ke své prezentaci používala tzv. klasickou taneční techniku (často označovanou jako balet), která nese název po období svého formálního vzniku, tedy Klasicismu (17. stol.) V dnešní době se pojem balet vžil jako souhrnné označení užívané souřadně s názvy divadelních žánrů, jako jsou činohra, opera, muzikál, atd. 


SOUČASNÝ/MODERNÍ TANEC

Moderní tanec vznikl v Americe jako reakce na klasický balet. Proti němu se jako první vyhranila Isadora Duncanová svým osobitým pojetím tanečního vyjadřování, které označujeme jako výrazový tanec. V návaznosti na tento modernistický přístup vznikaly v prvních dekádách 20. století moderní taneční techniky nesoucí pojmenování svých hlavních představitelů: Marthy Graham a José Limona. Během 20. století vzniklo velké množství moderních tanečních technik vycházejících z různých pohybových principů. Ve 21. století dochází k jejich eklektickému prolínání, které označujeme jako současný tanec (contemporary dance).


JAZZ

Jazzový tanec se vyvíjel – stejně jako jazzová hudba – díky americkým černošským přistěhovalcům, kteří použili techniky afrického tance založené na polycentrismu a isolacích jednotlivě pohybujících se částí lidského těla a přizpůsobili je svým novým sociálním podmínkám. Toto označení se poprvé objevilo kolem roku 1917. Během dvacátých let byl dychtivě převzat bělochy, kteří jej uvedli v různých formách do zábavního průmyslu. Dnes takzvané "jazz balety", jako např. Robbinsův New York Export: Op.Jazz (1958) nebo Aileyho Revelations (1960), většinou užívají sloučení afro-amerických, akademických a moderních tanečních technik.


MUZIKÁL

Muzikál je dramatický, žánrově zcela otevřený druh hudebního divadla – tzv. mluvené, zpívané a tančené divadlo. Až do poloviny 20. století je muzikál téměř výlučně americký (zpočátku jen newyorský) a od druhé poloviny 20. století je pěstovaný po celém euroamerickém světě. Stylově je velice spjat s moderní populární hudbou a tancem.


STEP

Step vznikal od poloviny 18. století v oblasti New Yorku, kde mezi sebou v tancích soutěžili irští, skotští a afričtí přistěhovalci. Z této směsi "nožních tanců" z mnoha zdrojů se vyvinul původní tap. Step ovlivnil nový hudební žánr jazz. Do dnešních dnů se jazzová hudba, jako nejvhodnější, používá pro stepování. Je však možné stepovat i bez hudebního doprovodu. Od roku 1900 do roku 1955, byl tap dance převládajícím druhem tance na tanečních vystoupeních ve Spojených státech amerických. Ve všech městech Spojených států byli kvalifikovaní tanečníci. Řetězce sálů Vaudeville a T.O.B.A. (Black Vaudeville) najímaly mnoho profesionálních tanečníků. Vaudevillští tanečníci jezdili na turné po amerických městech. Putující umělci ovlivňovali tance po celé zemi, ovlivnil například i lindy hop, který některé prvky stepu přejal.

Taneční styly

Mohlo by Vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Současně také

SPORT Life
10.-12.11. 2017


IN-JOY
10.-12.11. 2017


You2ber Life
xx.11. 2017


Caravaning Brno
09.-12.11. 2017

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště