Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

CEVC
1.-2.4. 2014

Středoevropský veterinární kongres

Program kongresu

 

 

Doprovodný program mezinárodního veterinárního veletrhu Animal Vetex, 30.3.–3.4.2014

6. středoevropský veterinární kongres

1.–2. dubna 2014

Antibiotická politika – vize a realita ve veterinární praxi

Úterý, 1. dubna 2014, Veletrhy Brno, Kongresové centrum, sál A

8:30
Registrace účastníků, Kongresové centrum – vstupní hala

Předsedající: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

09:30
Zahájení – Léková politika a zdraví

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., prorektor VFU Brno

09:40
Strategie Evropské komise EU v antibiotické politice
Dr. Koen Van Dyck, Head of Unit - Food, Alert system and training from the Directorate Veterinary and International affaires, DG SANCO, EC

10:00
Strategie antibiotické politiky farmaceutických společností v EU

Declan O´Brien, IFAH-Europe

10:20
Priority MZe v oblasti používání antibiotik u zvířat
Ing. Jiří Hojer, MZe ČR

10:40
Státní veterinární správa ČR v oblasti antibiotické politiky

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., SVS ČR

11:00
Státní veterinární a potravinová správa SR v oblasti antibiotické politiky
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., SVPS SR

11:20
Legislativní opatření ke snížení tvorby AMR v chovech ve Spolkové republice Německo
Dr. Hans-Joachim Götz, Bpt, DEU

11:45
Panelová diskuse

12:00
Polední přestávka

Modely sledování rezistencí

Předsedající: MVDr. Ladislav Stodola

13:30
Vývoj a trendy antimikrobiální rezistence
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., Slovenská akademie věd

13:50
Antibiotická politika a zdraví lidí
Mgr. Jan Šturma, doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., SZU Praha

14:10
Výsledky sledování rezistence vybraných patogenů
MVDr. Tomáš Černý, SVÚ Praha

14:25
Monitoring ATB rezistence ve veterinární oblasti
MVDr. Ota Huml, Vedilab Plzeň

14:40
Monitoring a trendy rezistencí k antimikrobiálním látkám u respiračních patogenů skotu a prasat

MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D., VÚVeL Brno

14:50
Přestávka na kávu

Modely řešení rezistencí

Předsedající: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.

15:20
Závěry a výhledy ze sledování spotřeb antibiotik v ČR a SR

Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D., ÚSKVBL Brno, MVDr. Judita Hederová, ÚŠKVBL Nitra

15:40
Praktické provádění prevence antibiotické rezistence v chovech prasat v Německu

Dr. Heda Kruger, DEU

16:00
Panelová diskuse

Moderátor: MVDr. Karel Daniel

16:15
Kulatý stůl – „Nároky kladené na veterinární profesi, kvalita a připravenost absolventů“

doc. MVDr. Milan Malena, PhD.; prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.; MVDr. Ladislav Stodola;
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.; MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.

17:00
Závěr

18:00
Společenský večer – galerie pavilonu A

Sekce:
12:00-14:30
Členská schůze ČAAM a WVPA – sál C

12:30-13:30
Setkání vedoucích představitelů státních veterinárních správ ČR a SR a veterinárních komor ČR a SR – salonek E


 

Středa, 2. dubna 2014, Veletrhy Brno, Kongresové centrum, sál A

8:30
Registrace účastníků, Kongresové centrum – vstupní hala

Předsedající: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

09:30
Kontaminace a potenciální riziko vzniku rezistence při hromadné medikaci krmiva  v chovech zvířat

Ing. Martin Jeřábek, Tekro, Uničov

09:50
Aspekty používání premixů v chovech zvířat v ČR

Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D., ÚSKVBL Brno

10:10
Ozdravné programy v chovech prasat

Ing. Jan Stibal, SCHP, Praha

10:25
Ozdravné programy v chovech drůbeže

Ing. Gabriela Dlouhá, PhD., ČMDU Praha; Ing. Pavel Trefil, DrSc., WPSA

10:40
Ozdravné programy v chovech skotu

MVDr. Václav Osička, Společná zdravotní komise svazů chovatelů skotu

10:55
Praktická doporučení pro používání antibiotik v chovech prasat

MVDr. Marek Dvořák

11:10
Praktická doporučení pro používání antibiotik v chovech drůbeže

MVDr. Alena Návarová, MVDr. Karel Kutlvašr

11:25
Praktická doporučení pro používání antibiotik v chovech skotu

MVDr. Josef Prášek, soukromý veterinární lékař

11:40
Panelová diskuse

12:00
Závěr

Exkurze veletrhů TECHAGRO – ANIMAL VETEX – SILVA REGINA – BIOMASA

Změna programu vyhrazena!


Pořadatel kongresu: Veletrhy Brno, a.s.

 

 

 

CEVC 2014

Partner kongresu

HLAVNÍ PARTNER

 

PARTNEŘI

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - CEVC

Video

Současně také

TECHAGRO
30.3. - 3.4. 2014

 

SILVA REGINA
30.3. - 3.4. 2014

 

ANIMAL VETEX
30.3. - 3.4. 2014

 

BIOMASA
30.3. - 3.4. 2014

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště