Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BRNOSAFETY 2012
5.-6.6. 2012

Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu

Veletrhy Brno V areálu BVV Kongres
BRNOSAFETY 2012 visual

Profil:

Zvyšování bezpečnosti silničního provozu je již po léta důležitým celoevropským a celospolečenským tématem. Proto se bude v letošním roce konat již VI. ročník mezinárodní konference BRNOSAFETY. Pro její konání byl vyhrazen termín 5.-6. června 2012.

Součástí letošní konference budou semináře připravené Salcburským fórem, které sdružuje odborníky na bezpečnost silniční dopravy z řad policie devíti evropských zemí. 

 • Podtitul: Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu
 • Termín konání: 5.-6.6. 2012
 • Místo konání: Výstaviště Brno
 • Pořadatel: Veletrhy Brno

Místo konání: Veletrhy Brno, administrativní budova, sál 102

Odborníci na bezpečnost silniční dopravy se na nadcházející konferenci budou zabývat těmito tématy:

 • Technický stav vozidel a jejich kontroly, přeprava nebezpečných věcí.
 • Sociální podmínky řidičů v nákladní silniční dopravě a kontrola jejich dodržování.
 • Management dopravy při velkých opravách silničních a dálničních úseků.
 • Celoživotní výuka řidičů a vliv autoškol na úroveň jejich vzdělávání.
 • Projekt GALILEO a další satelitní technologie pro bezpečnější dopravu
 • Přeprava nadměrných nákladů a technolgoie pro jejich zabezpečení.
 • Nové technologie a výstupy projektů VaV pro zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě.
 • Role občanského sektoru v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu – aktivity nadací a občanských sdružení

Zájemci o aktivní účast na konferenci mohou přihlásit svůj příspěvek s anotací prostřednictvím e-mailové adresy brnosafety@email.cz do 30.4.2012.

Registraci účastníků na konferenci je možné provést přes webové stránky zde.

Jednacími jazyky konference budou čeština a angličtina se simultánním překladem.

Programový výbor konference se rozhodl poskytnout v rámci letošního ročníků mezinárodní konference BRNOSAEFTY prostor nadacím a občanským sdružením, které si kladou za cíl svých aktivit dosáhnout zvyšování bezpečnosti silničního provozu, nebo snižování negativních následků dopravních nehod na rodiny jejich obětí. Zástupci nadací a sdružení budou proto moci představit své aktivity ve speciálním konferenčním bloku.
Další příležitostí pro výměnu zkušeností z práce v nadacích zaměřených na zvyšování bezpečnosti silničního provozu bude speciální kulatý stůl, kterému bude předsedat pan Roman Budský, ředitel nadace BESIP. Tento kulatý stůl bude první příležitostí pro koordinaci aktivit na národní úrovni v této oblasti. Tato akce proběhne ve středu 6. června od 15:00 na brněnském výstavišti. Pro podrobnější informace kontaktujte předsedu programového výboru.

Záštita:
Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.  Záštitu konferenci BRNOSAFETY 2012 poskytl také děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek.

Odborná garance:
Odborným garantem konference je sdružení Inovace v dopravě v úzké spolupráci s Policejním prezídiem České republiky – ředitelstvím služby dopravní policie 
Pořadatelem akce jsou Veletrhy Brno a.s. 

Přípravný a programový výbor konference BRNOSAFETY 2012:
Ing. Ivan Fencl, Ph.D. – předseda výboru, Inovace v dopravě
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. - oddělení technického vývoje, Škoda Auto a.s.
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. - ředitel Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
plk. Ing. Leoš Tržil - ředitel služby dopravní policie, Policie ČR
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. - Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
Ing. Jiří Čikl – ředitel veletrhu AUTOTEC, Brněnské veletrhy a.s.
Bc. Roman Budský, BA (Hons) – ředitel Nadace BESIP

Kontakt:
Ing. Ivan FENCL, Ph.D., předseda sdružení Inovace v dopravě, e-mail: cluster-iit@email.cz

Pořádání konference je podporováno těmito partnery:

 

ZLATÝ PARTNER

 

STŘÍBRNÝ PARTNER

 

BRONZOVÍ PARTNEŘI

 

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště