Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bike Brno
10.-13.11. 2011

Mezinárodní cyklistický veletrh

Na cyklostezky půjde 150 milionů ročně

 

Veletržní Bike Konference se věnovala také problematice financování cyklistické infrastruktury. Jak informoval ředitel odboru řízení výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Karel Havlíček, pro příští rok byla schválena podpora ve výši 150 milionů korun a se stejnou se počítá i v letech 2013 a 2014.

Ve srovnání s loňským rokem se dotace na cyklostezky snížila o 106 milionů. Tehdy se totiž podařilo zdroje navýšit díky novému dotačnímu titulu pro využití starých nepoužívaných železničních tratí na výstavbu cyklostezek. Podle Karla Havlíčka však těmto stavbám musí předcházet natolik složité majetkoprávní vypořádání, že se ze čtyř schválených projektů letos podaří realizovat pouze jeden, a to u Zábřehu na Moravě, kde vzniknou asi dva kilometry cyklostezky na místě bývalé železniční trati. Umožnila to výstavba nového koridoru, který vede jinudy, a také relativně nízká cena této stavby. Metr čtvereční „drážní“ cyklostezky přijde jen asi na dva a půl tisíce korun. Jinde výstavbu na bývalé železniční infrastruktuře prodražuje řada mostů a mostků, které je nutné rozebrat a rekonstruovat. Také další cyklostezky na místě tratí vzniknou zejména na Moravě, ale kvůli majetkoprávním problémům se již vyčleněné finanční prostředky musejí převést na další rok.

Žádosti o dotace SFDI na budování cyklostezek pro příští rok je možné podávat do 16. března 2012. Už dnes je však jisté, že kvůli omezeným prostředkům bude úspěšná jen část žadatelů. Letos fond obdržel asi sedmdesát žádostí v objemu přes 500 milionů korun, ale polovinu musel odmítnout. „Na rozvoj cyklostezek by stát potřeboval ročně 400 až 450 milionů korun, které nemá," konstatoval Havlíček. Roční rozpočet SZPI sice dosahuje asi 60 miliard korun, ale financují se z něj především investice do silniční, železniční i vodní infrastruktury. Podstatná část financí na rozvoj tuzemských cyklostezek tak nadále poputuje z evropských fondů prostřednictvím regionálních operačních programů.

Z rozpočtu SFDI se financují především projekty měst a obcí a při výběru se zohledňuje například intenzita lokální cyklodopravy, potřeba propojení důležitých center nebo turistická atraktivita místa. Karel Havlíček upozornil také na nezbytnost kvalitní přípravy projektu po formální stránce, v návaznosti na pravidla SFDI, veškerou související legislativu a také koncepci rozvoje dopravy v dané lokalitě. Všechny žadatele vybídl, aby předem využili možnost konzultací s odborníky z SFDI.

Stát výstavbu cyklostezek podporuje již od roku 2001, kdy na sedm akcí přispěl celkovou částkou 12 milionů korun. Od té doby podpora výrazně vzrostla, takže za jedenáct let SFDI podpořil cyklostezky celkovou částkou téměř 1,3 miliardy korun. Zkušenosti ukazují, že tato podpora přináší výsledky. Podle koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v České republice Jaroslava Martinka právě v místech, kde se investovalo do rozvoje cyklostezek, vzrostly počty cyklistů na dvojnásobek až trojnásobek.

Fotogalerie - Bike Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště