Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bike Brno
10.-13.11. 2011

Mezinárodní cyklistický veletrh

Cykloturistika jako šance pro rozvoj regionů

 

Zájem Čechů o cykloturistiku vysoce převyšuje nabídku vhodných terénů i doprovodných služeb. Nevyužitý potenciál odhalil první národní cykloprůzkum realizovaný s podporou agentury Czech Tourism a Ministerstva dopravy ČR v loňském roce na stránkách www.ceskojede.cz. Třetí a poslední část výsledků unikátního šetření byla prezentována na veletrhu REGIONTOUR 2012, který se cíleně věnuje také prezentaci cykloturistiky.

Průzkum zjistil, že na kolo u nás pravidelně usedá téměř pět milionů lidí. Aktivních cyklistů, kteří vyjedou nejméně jednou za dva týdny a za rok ujedou alespoň 500 kilometrů, je v České republice více než milion. Nově byly prezentovány výsledky v oblasti atraktivity jednotlivých regionů. Zatímco pro cykloturistické výlety je nejoblíbenější jižní Morava následovaná jižními Čechami a Šumavou, k top cílům bikerů patří pohraniční pohoří – na prvním místě opět Šumava, ale také Beskydy a Valašsko, Jeseníky a Jizerské hory.

Zajímavé výsledky přinesl průzkum žádanosti specializovaných služeb pro cyklisty. Ukázalo se, že cyklisté jsou poměrně nároční na ubytování a při vícedenních výletech nebo na dovolené polovina z nich volí k přenocování penzion. Navíc plných 78 procent cyklistů předem zjišťuje, zda vybrané ubytovací zařízení poskytuje služby pro cyklisty jako možnost úschovy kol nebo jejich umytí. Certifikace zařízení jako například „Cyklisté vítáni“ je důležitá pro polovinu dotázaných cyklistů a bikerů. Plánování cykloturistických výletů zároveň v naprosté většině obsahuje zastávku v restauraci na jídlo. „Čeští cykloturisté tyto služby poptávají a ve své mase představují velký ekonomický potenciál, který v České u nás není využit. Na kole se navíc jezdí prakticky celoročně, takže i z tohoto pohledu jsou cykloturisté zajímavou klientelou,“ konstatovala autorka průzkumu a vedoucí jeho realizačního týmu Renata Šedová. Velký potenciál dalšího rozvoje vidí v oblasti dálkových tras a obecně nedostatečné infrastruktuře, protože cykloturisté nechtějí jezdit po frekventovaných silnicích. Další rezervy jsou ve značení a v propagaci. Destinace i podnikatelé by například mohli využít poptávky po cykloturistických balíčcích s moderní orientací v GPS souřadnicích a nabízet ubytování přívětivé k cyklistům s relaxačními službami.

„Je zřejmé, že pokud máme do České republiky přilákat zahraniční cyklisty, musíme zlepšit marketing, nejen destinací, ale i dálkových stezek,“ zdůraznil národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a dodal: „Kvalitní informace pro cílové skupiny musí být přehledně k dispozici za celou republiku hlavně na internetu. To je jeden z hlavních cílů projektu Česko jede.“ Tento nově budovaný portál je jednou z priorit připravované Národní cyklostrategie a během letošního roku by se měl posunout na požadovanou úroveň.

První národní cykloprůzkum je nezbytným podkladem pro analýzy, které předcházejí projektům na podporu cyklodopravy a cykloturistiky. Do realizace se proto zapojily státní instituce v čele s agenturou CzechTourism. „Cykloturistika je v České republice fenoménem domácího i přeshraničního cestovního ruchu. Protože jsme měli k dispozici jen dílčí informace, ale celonárodní zmapování této problematiky chybělo, námět na cykloprůzkum jsme velmi uvítali. A překvapil nás už vysoký počet téměř pěti tisíc respondentů, který sám o sobě svědčí o velkém zájmu,“ konstatovala Markéta Vogelová, vedoucí oddělení výzkumů a analýz agentury CzechTourism. Poznatky z průzkumu podle ní budou využity již v letošní kampani „Family friendly outdoor“. 

Fotogalerie - Bike Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště