Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bike Brno
10.-13.11. 2011

Mezinárodní cyklistický veletrh

Chystá se nová Cyklostrategie

 

Aktualizovaná Cyklostrategie, která má určit hlavní směry rozvoje cyklistické dopravy, má pět priorit. Patří k nim zajištění financování infrastruktury, zvyšování bezpečnosti, metodická podpora rozvoje cyklodopravy ve městech, realizace národního produktu Česko Jede a podpora výzkumu. O všech těchto oblastech se jednalo v prvním bloku Bike Konference 2011 na brněnském výstavišti.

Nová Cyklostrategie má nahradit stávající dokument z roku 2004 a zohlednit rozvoj cyklistické dopravy v České republice v posledních letech. Mimo jiné chce navrhnout opatření, která zabrání zbytečnému předražování cyklostezek, a řeší také možnosti širšího uplatnění drážních cyklostezek nebo využití hrází protipovodňových opatření pro cyklodopravu. Dokument se vztahuje k programovému období Evropské unie 2014- 2020 a zároveň navazuje na mezinárodní kontext podpory cyklistiky v rámci projektu  Central MeetBike. Jak na konferenci informoval národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy Jaroslav Martinek, souběžně vzniká také slovenská Cyklostrategie a aktualizuje se německá. Česká Cyklostrategie nyní bude zaslána k připomínkování odborné veřejnosti a příští rok by měla být předložena ke schválení vládě již v podobě, jakou podpoří všichni klíčoví partneři.

K prioritám dokumentu patří zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy. Odborníci upozornili na roztříštěnost a nesystémovost současné bezpečnostní osvěty a zejména přetrvávající podceňování bezmotorové, tj. pěší a cyklistické dopravy. „V naší dopravní legislativě například chybí princip ochrany slabšího, zranitelnějšího účastníka, který je jinde běžný,“ konstatoval urbanista Tomáš Cach. Pro zvýšení bezpečnosti jsou podle něj rozhodující opatření jako rozšíření jízdního pruhu na 3,75 m nebo snížení maximální rychlosti  v tzv. zklidněných zónách na 30 km/h. Ještě významnějším faktorem pak je samotný rozvoj cyklistické dopravy, protože s počtem cyklistů prokazatelně roste jejich bezpečnost a klesá nehodovost. Například úmrtnost cyklistů je nejvyšší v USA, kde paradoxně nejvíce lidí používá ochrannou helmu, a daleko nejnižší Nizozemí a v Dánsku, kde nosí helmu v průměru jen 0,1 % resp. 3 % cyklistů. „Ve východní Evropě jste na kole daleko ohroženější s helmou a reflexní vestou než v Nizozemí v civilním oděvu,“ prohlásil Tomáš Cach.

V rámci metodické podpory rozvoje cyklodopravy ve městech se strategie opírá o tzv. Uherskohradišťskou chartu, ke které se připojilo již 22 měst. Signatářská města deklarují, že to s podporou cyklistické dopravy myslí vážně, a mimo jiné jmenovala cyklokoordinátory, kteří tuto oblast zaštiťují. Strategie chce využít pozitivních příkladů měst, které jsou u nás s podporou cyklistiky nejdál, jako například Pardubice nebo Uherské Hradiště.

Konference Bike Brno představila také novou kampaň „Do práce na kolech“, která letos pilotně proběhla v Pardubicích a v Praze. Jejím cílem je podpořit vnímání kola jako běžného dopravního prostředku a  poukázat na skutečnost, že většina cest realizovaných ve městech autem je do vzdálenosti šest kilometrů, takže by se daly absolvovat na kole nebo i pěšky. Tato alternativa zároveň koresponduje s doporučenými 30 minutami aktivního pohybu denně. V Pardubicích se do projektu „Do práce na kolech“ zapojilo téměř 700 zaměstnanců 112 organizací, kteří absolvují nejméně dvě třetiny cest do zaměstnání na kole. Organizátoři zhodnotili kampaň jako velmi účinnou, protože přitáhla značnou mediální pozornost a díky soutěžnímu prvku motivovala k účasti velký počet lidí.

Podstatně dále jsou s aktivitami na podporu využití kola k dopravě v zahraničí. Například v Belgii dostává zaměstnanec za každý kilometr ujetý do práce na kole 20 eurocentů a motivační opatření fungují také v Itálii, Rakousku, Německu, Dánsku nebo Velké Británii. U nás podobné motivace zaměstnavatelů zcela chybějí, firma navíc není povinna zajistit uložení kol a zákoník práce ani neumožňuje vykázat služební cesty na kole. Příklady osvícených zaměstnavatelů však ukazují, že tyto nedostatky lze řešit interními předpisy. Dvě z největších překážek, které podle průzkumu brání Čechům cestovat do práce na kolech – nemožnost uložení kola v cílovém místě a problém s hygienou a převlékáním – může odstranit sám zaměstnavatel. Na odstranění dalších dvou hlavních překážek, kterými jsou bezpečnost a nedostatečná síť komunikací pro cyklisty, musejí zapracovat obce a města, kterým nová Cyklostrategie poskytne metodickou podporu.

Fotogalerie - Bike Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště