Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

AUTOSALON BRNO
4.-9.6.2011

Mezinárodní veletrh osobních automobilů (3. června - tiskový a odborný den)

Vyhrajte vstupenky na brněnský Autosalon!

Letošní velkolepá přehlídka pro milovníky aut se blíží. Autosalon Brno 2011 proběhne již o prvním červnovém týdnu a bude stát za to. Nenechte si ujít novinky ze světa rychlých motorů a soutěžte s námi o vstupenky na tuto jedinečnou akci.

Již desátý ročník brněnského Autosalonu začne 4. června. Kromě expozic se spoustou novinek budete mít možnost testovacích jízd, milovníky veteránů potěší výstava historických vozidel, na všechny čeká bohatý doprovodný program. Od 4. do 9. června budou zkrátka v Brně k vidění všechno podstatné ze světa automobilového průmyslu a veletrh je v podstatě povinností pro všechny motoristy a fanoušky automobilismu, kteří chtějí znát trendy světa motorů a seznámit se s aktuální nabídkou nejvýznamnějších světových značek.

V naší soutěži můžete vyhrát 30 vstupenek na tuto motoristickou událost. Stačí odpovědět na otázku, kolik stojí rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) na jeden den a tipnout si, kolik lidí se zúčastní této soutěže.

Soutěžní otázky:
1) Kolik stojí rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) na jeden den?
2) Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?

Odpovědi zasílejte emailem na adresu soutez@bvv.cz. V emailu uveďte, prosím, celé své jméno a do předmětu emailu napište Autosalon.
Soutěž trvá od pondělí 23. května do úterý 31. května. Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách Veletrhů Brno a vítězové budou informováni e-mailem. 

Úplná pravidla soutěže

Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost Veletrhy Brno, a. s., se sídlem Výstaviště 1, 647 00 Brno.

Organizátor
Organizátorem soutěže je společnost Veletrhy Brno, a. s., se sídlem Výstaviště 1, 647 00 Brno.

Termín soutěže
Soutěž potrvá od 23. 5. 2011 do 31. 5. 2011.

Podmínky soutěže a účast v ní
Účastníkem soutěže se stává plnoletá osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže zašle na uvedenou e-mailovou adresu odpověď na soutěžní otázku, odpověď na tipovací otázku a uvede své celé jméno a adresu. Do předmětu e-mailu je třeba napsat „Autosalon“. E-maily, které nesplní tyto podmínky, nebudou do soutěže zařazeny. Každý soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní e-mail.  Bude-li toto pravidlo porušeno, soutěžící bude ze soutěže vyloučen.
Soutěžní otázka: Kolik stojí rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) na jeden den?
Tipovací otázka: Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?

Výherci
Podmínkou získání výhry je: 1) správné zodpovězení soutěžní otázky 2) číselné zodpovězení tipovací otázky. Pořadí výherců bude určeno přesností odpovědi na tipovací otázku. V případě shodných tipů rozhoduje čas doručení odpovědi.

Výhry
30 vstupenek na Autosalon

Kontaktování výherců a převzetí výher
O výhře v soutěži budou soutěžící informováni e-mailem. Zároveň bude seznam výherců zveřejněn na internetových stránkách Veletrhů Brno. Výhry si soutěžící vyzvednou na místě konání veletrhu. Výhra bude soutěžícímu předána oproti dokladu totožnosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli a nevzniká na ně právní nárok.

Všeobecné podmínky
Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti Veletrhy Brno, a. s., se sídlem Výstaviště 1, 647 00 Brno za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.
Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na www.bvv.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže.

Fotogalerie - Autosalon

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště