Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

AUTOSALON BRNO
4.-9.6.2011

Mezinárodní veletrh osobních automobilů (3. června - tiskový a odborný den)

MOJE AUTO 2011

<h2>MOJE AUTO 2011</h2>

Vážení přátelé brněnských veletrhů a výstav, srdečně vás zveme na 10. ročník mezinárodního veletrhu osobních automobilů – AUTOSALON Brno 2011, který se koná ve dnech 4. – 9. 6. 2011 na brněnském výstavišti.

Můžete se těšit na expozice plné automobilových novinek, testovací jízdy, výstavu historických vozidel, bohatý doprovodný  a spoustu dalšího.

V rámci Autosalonu Brno 2011 je poprvé vyhlášena motoristická anketa s názvem MOJE AUTO 2011. Cílem ankety je zmapovat preference spotřebitelů při koupi nového vozidla. 

Vyplněním tohoto jednoduchého dotazníku automaticky získáváte 20 % slevu na celodenní vstupenku na veletrh AUTOSALON Brno a navíc se vyplněním zařadíte do slosování o automobilové navigace značky GARMIN.

Proto neváhejte a vyplňte následující dotazník!

S přáním pěkného dne,

Tým veletrhu Autosalon Brno

 

Pravidla soutěže

 1. Společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 1, 647 00 Brno (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje soutěž s názvem „MOJE AUTO 2011“ v rámci veletrhu AUTOSALON  konaného na brněnském výstavišti ve dnech 3. – 9. 6. 2011.
2. Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let, který provede elektronickou registraci na veletrh AUTOSALON 2011. Účastník soutěže vyplněním anketního lístku - dotazníku a jeho odesláním souhlasí s podmínkami soutěže.
3. Vyplněné dotazníky budou registrovány u vyhlašovatele a po skončení veletrhu slosovány.
4.Cenu ze soutěže získávají ti účastníci soutěže, jejichž vyplněný anketní lístek – dotazník bude vylosován jako výherní.

Časový průběh soutěže

Zahájení soutěže: 02.05.2011. Ukončení soutěže: 09.06.2011 při ukončení registrace návštěvníků veletrhu. Výherci soutěže budou bez zbytečného odkladu informováni o své výhře. Výhry v soutěži budou výhercům zaslány na uvedené poštovní adresy.

Všeobecná ustanovení
1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
2. Účastník soutěže dává souhlas vyhlašovateli soutěže nebo jím pověřené osobě pověřené zpracováním, správou a prodejem dat ke zpracování a zahrnutí svých údajů do databáze vyhlašovatele soutěže. Účastník soutěže dává vyhlašovateli soutěže souhlas s tím, aby podle § 7 zákona c. 480/2004 Sb., využil výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím. 
3.  Výherce si zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
4. Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.
5. Příslušnou daň z výhry v soutěži uhradí vyhlašovatel soutěže.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.

 

Fotogalerie - Autosalon

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště