Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Antibiotická politika téma veterinárního kongresu v Brně

 

Tradicí veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX se stal i Středoevropský veterinární kongres, konaný pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR a SR a státních veterinárních správ České republiky a Slovenska ve dnech 2.-3. dubna. Připravovaný již pátý ročník proběhne ve více slavnostním duchu. Úvodní den připomene výročí dvě stě padesáti let existence veterinárního vzdělávání. Mimo zdůraznění významu, rozmanité role a uplatnění této profese budou při slavnostním setkání oceněny veterinární osobnosti a představeny kulturní a společenské dovednosti zvěrolékařů.

Druhý den veterinárního kongresu je nazván jako Antibiotický veterinární den. Hovořit se bude o veterinární antibiotické politice zahrnující poznatky a možnosti správné antibiotické praxe v humánní a veterinární medicíně. Používání antibiotik v živočišné výrobě je předmětem aktuální diskuse na odborné i politické úrovni. Obavy z rozšiřování antimikrobních rezistencí u lidí a zvířat vyplývají z nekontrolovatelného používání antibiotik v živočišné výrobě v průběhu posledních desetiletí. Neúměrná spotřeba antibiotických, chemoterapeutických a antiparazitárních látek může v konečném dopadu ovlivnit nejen úspěšnost terapie nemocných zvířat, ale může mít dalekosáhlé následky na veřejné zdraví a rovněž v konečných dopadech ovlivnit i ekonomické ukazatele.

Používání antibiotik je v mnoha zemích legislativně stále více regulováno, sledováno a analyzováno. Česká republika spolupracuje s dalšími 8 členskými státy EU na analýze vývoje spotřeb ve spojení s analýzou stavů populace hospodářských zvířat. Výsledná studie podá informace z oblasti spotřeb, trendů a uvede rovněž harmonizovanou metodiku, které by mohlo být  v nejbližší budoucnosti využito při rozšíření projektu o další členské státy.

Možnosti propojení aktivit v antimikrobní rezistenci, humánní a veterinární medicíny bude na základě zkušeností veterinární a chovatelské praxe a farmaceutického průmyslu významným přínosem pro účastníky kongresu.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště